Etikettarkiv: inspiration

Kvällsföreläsning i Stallarholmen om webb

I samarbete mellan Stefan Pettersson på Allom och Stefan Seidel på Drömfabriken kördes en inspirationsföreläsning om webb och hemsidor för föreningar i Gula Industrihuset i Stallarholmen.

Det var runt 15 personer från lokala föreningar och småföretag som aktivt deltog. På agendan stod

Presentationsmaterialet från föreläsningen om hemsidor för föreningar och småföretag.

 

 

 

Case: Avsikt med ombyggnad av webbplats

I fjol så var jag med idellt med i en referensgrupp för en ny webbplats för Svenska Kryssarklubben, världens största båtklubb med mer än 40.000 medlemmar. Syftet med gruppen var att formulera ett projektuppdrag för att flytta från en spretig webbplats som fått växa fritt från slutet av 1990-talet, med gamla verktyg och liten styrning, till något nytt och fint.

Tyvärr körde gruppen fast. I efterhand tycker jag mig se att vi deltagare gick in i gruppen med väldigt olika uppfattning om vad gruppen skulle åstadkomma, vilken sorts projekt vi skulle definiera och vad det projektet skulle åstadkomma. När arbetet kom i ett läge när det behövts prioriteringar drog vi åt olika håll.

Jag kände en frustration och skrev ett internt debattinlägg med ett förslag hur vi kunde gå vidare. Jag sprang på inlägget nu och när jag tittar igenom det så tycker jag att det kan duga som rätt okej exempel på hur man kan resonera kring projektformuleringar.

Kryssarklubbens webb – Stefans eget debattinlägg

Jag får medge att förslaget inte är ett skolboksexempel på att göra rätt. Det är en diplomatisk kompromiss, mycket baserad på att plocka ihop ett recept till en till hälften tillagad kaka. Kanske det finns några russin att plocka ur kakan för andra…

Och projektet? Jo, det genomfördes men utan den här referensgruppen och med systemutvecklarföretaget A3J Consulting AB. A3J byggde den webbplats Svenska Kryssarklubben har nu (2011) baserat på publiceringsplattformen Drupal med integration mot det befintliga medlemsregistret.

På föreläsning om digitala verktyg på ABF Stockholm

Foto på Pernilla Näsfors

Pernilla Näsfors, @pernillan. Foto: Gitta Wilén. CC BY.

För ett par veckor sedan så höll Pernilla Näsfors och Terese Raymond en inspirationsföreläsning på ABF Stockholm om digitalt föreningsarbete. Terese och Pernilla är tillsammans Digitalkunskap, som erbjuder vägledning och kurser i digitala verktyg för projektarbete, lärande och entreprenörskap.

Jag tittade in på föreläsningen var en guidad tur genom en uppsjö av nättjänster som i något avseende är gratis. Tjänster som mycket kan göra stor nytta för den ideella föreningen med den lilla budgeten.

Foto på Terese Raymond

Terese Raymond, @terejs. Foto: Johan Lange. CC BY.

Det är en diger samling verktyg som Pernilla och Terese listar på: http://digitalkunskap.se/integrera-digitala-verktyg-i-foreningsarbetet/. De flesta är väl kända men det är just sammanställningen som är så bra.

Min egen favorit är Skype, som jag använder för distansutbildning när nya föreningsfunktionärer börjar använda vår webbplats för Svenska Kryssarklubbens 24-timmarsseglingar. Vi kopplar upp oss. Jag visar hur verktyget funkar och webbplatsen är uppbyggd genom att dela min skärmbild. Sedan ändrar vi så att jag ser elevens skärmbild och instruerar henne.

Jag har kört ett hundratal sådana utbildningspass kommersiellt inom en stor koncern som har en helt annan budget och verktygslåda. Det är skönt när det finns en verktygslåda som passar den ideella föreningen också.

 

Locka deltagare till evenemang

Centralt i föreningarnas verksamhet är olika typer av evenemang, aktiviteter, möten, träffar, matcher, träningstillfällen och kurser. Formerna för dessa träffar skiljer sig mycket mellan föreningarna.

Vi frågar föreningarna hur de gör för att upplysa om sina evenemang.

Arrangerar föreningen några evenemang, träffar, kurser, möten, matcher eller liknande där syftet är att samla deltagare?
Ja, bara för medlemmar. 373 15%
Ja, både för medlemmar och ickemedlemmar. 2093 83%
Nej. 69 3%

Det är intressant att se att de två vanligaste metoderna att informera om evenemang är nätbaserade: webbplats/hemsida och mejlutskick. Kanske är svaren färgade av att hela undersökningen har gjorts via mejlutskick och därför inte helt representativa.

Hur gör föreningen för att upplysa om sina evenemang?


Antal Andel
Skriver om det på webbplats/hemsida 1886 76%
Mejlutskick 1480 60%
Lokalpress/blad (annonser/kalendarium/redaktionellt) 1248 51%
På anslagstavla 1163 47%
Affischerar/skyltar 1012 41%
Brev med inbjudan/kallelse 927 38%
Skriver om det i medlemstidning/blad 752 30%
Ringer runt 161 7%
Berättar vid möten/träffar/evenemang/träningspass 37 2%
Tryckt programblad/tävlingskalender/kurskatalog 30 1%
SMS 27 1%
Genom vårt förbund (webbplats/kalendarium/trycksaker) 26 1%
Mun till mun/djungeltelegrafen 20 1%
Genom kommunen/turistbyrån/biblioteket (kalendarium/affisch/brev) 17 1%
Reklamblad/flyers vid tävlingar/evenemang 14 1%
Flygblad/direktreklam/i brevlådor 13 1%
Informerar i skolorna 10 0,4%
Övrigt summerat 68 3%

 

Svaren är en kombination av kryssrutor (flera val) och fritextsvar. Svaren har normaliserats. Bland svaren döljer sig mycket specialiserade metoder för att nå sin målgrupp. Det är inte alla som har tillgång till ”digital anslagstavla vid kommungräns”. Enklare lösningar vänder sig till deltagande barns föräldrar är den traditionella metoden att skicka med lappar hem med barnen.

Många av metoderna är smarta och bör vara bra inspiration för arrangörer som frågar sig ”hur ska vi nå ut med våra evenemang och locka fler deltagare?”. Vi planerar att publicera en sammanställning här på Föreningswebben som inspirationskälla.

Vi hade förväntat oss att hitta fler svar där man använder kalendarium på kommunernas webbplatser. Några ovetenskapliga stickprov indikerar att runt hälften av kommunerna har en sådana, men ofta är kalendarierna ganska innehållslösa. Att dela med sig om sina evenemang på andras webbplatser (kommunen, andra föreningar, lokala portaler) bör vara enkla vägar till ökad synlighet.

Det här är tredje artikeln om enkätundersökningen om föreningars webbplatser. Förra artikeln handlade om de drygt 2500 föreningar som besvarade enkäten.

Nästa artikel handlar om hur föreningarna jobbar med mejlutskick till medlemmar och andra intressenter.