Etikettarkiv: meny

Post-it-lappar i olika färger för att bygga navigatiosmeny.

En metod för att bygga navigationsmeny

Nu ska vi bygga en navigationsmeny för din webbplats. Om vi ska göra det optimalt bra så har vet vi mycket om webbplatsens användare, vad de använder webbplatsen till, deras förväntningar och språkbruk. I nödfall kan vi ta genvägar men vi ska alltid testa av menyn på riktiga människor som inte varit med i arbetet.

Skriv ned syftet på webbplatsen på en postit-lapp. Vad vill du att besökarna ska göra. Skriv på en annan postitlapp ned vad dina användare vill göra när de kommer till webbplatsen.

Om du jobbar med persona, en sorts detaljerade schablonbilder av några typiska användare så tejpar du upp dem också.

Gör en snabb undersökning av liknande webbplatser. Är det några alternativ i menyerna som ofta eller alltid finns med? Vi ser nästan alltid något för att komma till startsidan ”HEM”, ”START” eller liknande. Och något val för att komma till kontaktinformation, hitta till oss, karta eller liknande. Skriv ned dessa kandidater på postitlappar också. Vi kan bryta mot branschpraxis men då ska vi göra det medvetet.

Nu går vi igenom vårt innehåll av sidor och skriver ned titel och kanske en kort beskrivning av varje sida på en postitlapp. Om du har många sidor som har liknande innehåll, en uppsjö av liknande produkter, flera mötesprotokoll eller liknande, så kan du sammanfatta dem med en postitlapp.

Nu grupperar vi ihop sidor som hör ihop, som har liknande innehåll. Vi tillåter att en del grupper är stora och en del är små. Flytta grupperna med liknande innehåll så att de ligger nära varandra.

Post-it-lappar i olika färger för att bygga navigatiosmeny.

Bygg upp navigationsmenyn för din webb steg för steg med postit-lappar.

Skriv en lapp med avvikande färg med ett eller några sammanfattande ord för varje grupp. Kan vi använda någon av lapparna som vi redan skrivit ned branschstandarden på vad som finns i andra webbplatsers menyer? Flytta in sidorna under lappen med sammanfattningen. Förstår vi vad som döljer sig under?

Om du är osäker på vad som funkar, kolla på postitlapparna vi satte upp först: webbplatsen syfte, vad du vill att besökarna ska göra, vad besökarna vill göra och eventuella personas som beskriver användarna.

Hur många sammanfattande lappar – som är kandidater till att bli menyalternativ har du kvar nu? För många för att få plats i navigationsmenyn? Då får vi antingen slå ihop några grupper eller bygga menyn i flera nivåer.

Hur vet jag om det är för många alternativ i menyn? Ett traditionellt synsätt baserat på hur många saker som vi kan hålla i huvudet är 5-9 alternativ. Jag tycker att det framförallt gäller att menyn ska synas bra och att det ska gå att hitta i den. Det finns så många olika sätt att bygga upp navigationsmenyn att det är svårt att ge konkreta råd. Oftast hamnar vi i en utrymmesbegränsning, en horisontell meny på sidan kan inte vara bredare än vad designen tillåter.

Bästa sättet är att prova sig fram. Gör något du är nöjd med. Be sedan någon som inte varit med i arbetet att leta reda på sidan som handlar om kundreklamationer, vänstergängade skruvar eller liknande och observera hur det går. Och observera är det samma som att titta på, inte att fråga ”vad tycker du?”.

Om du bygger menyn i flera nivåer så tar du gruppen av postitlappar med bara sammanfattningarna synliga, grupperar dem och sammanfattar dem i en postitlapp med ett eller få ord på. Alltså precis som i steget innan.

Så där fortsätter du att pussla. Backa och gör om när det behövs, hoppa tillfälligt över svårigheter och återkom.

Om ni är flera kan ni göra en postitlappbaserad meny tillsammans eller så kan ni göra varsin som ni presenterar för varandra. Då kan ni plocka det bästa från de olika menyerna.

Några tips:

  • Ett menyalternativ för att komma till sidans startsida.
  • Lägg aldrig in länkar i navigationsmenyn till dokument eller bilder. Det är inte vad användare förväntar sig att hitta där.
  • Använd inte navigationsmenyn för att länka bort från webbplatsen (till annan webbplats i organisationen). Om du har det behovet, lös det på något annat sätt. Vänj användarna att navigationsmenyn används för att navigera på och inom den egna webbplatsen.
  • Överväg ett alternativ för att hitta till sidor på annat språk. Även om du inte har en komplett sajt på till exempel engelska är det ofta bra att ha en sammanfattande sida som förklarar var jag hamnat, vad du erbjuder och om jag kan få hjälp på något annat sätt än via webbsidor på ett språk jag inte förstår.

Nu har vi en meny som vi är rätt nöjda med. Nu bjuder vi in en kollega eller någon annan som inte varit med i arbetet. Visa upp de sammanfattande postitlapparna. Fråga: Vad förväntar du dig finns under respektive lapp? Lyft på sammanfattningen och visa vad som står på dessa lappar och fråga: Var det här vad du förväntade dig? Skulle du sammanfatta med ett annat ord?

Lyssna och lär. Ställ gärna frågor för att förstå men gå inte in i någon argumentation. Personen som testar har alltid rätt, hon är expert på hur hon resonerar.

Använd några stycken personer för att testa. Ofta får vi bygga om lite. Testa igen, gärna med personer ur den riktiga målgruppen.