Etikettarkiv: web

Skärmbild på Friskis&Svettis i Södertäljes hemsida

Följ Friskis&Svettis flyttprojekt på webben

 

Friskis&Svettis består av 158 ideella föreningar och en riksförening. Man har en gemensam webbplattform som används av majoriteten av föreningarna. Vid årsskiftet upphör supporten på den gemensamma plattformen. Det är upp till de enskilda föreningarna vilken webbplattform, eller CMS-verktyg, de väljer.

Flera Friskis&Svettisföreningar i stockholmsregionen har gått samman för att tillsammans göra en flytt till WordPress. Jag, Stefan Pettersson, har i mitt konsultbolag Lumano fått uppdraget att leda projektet och hjälpa till med utbildning.

Det absolut viktigaste syftet med projektet är att landa föreningarnas webbar i en vanlig, enkel och billig CMS-lösning (Content Management System). På köpet kommer vi också att förbättra sökbarhet, tillgänglighet för funktionshindrade och göra det lättare att jobba med sociala medier.

Vi har kommit överens om att berätta om projektet på den här bloggen, vad och hur vi jobbar. Det gör vi primärt för att dela med oss av kunskap, erfarenheter och inspiration till andra Friskis&Svettis-föreningar. Om andra idella verksamheter har nytta av det så är det bara roligt.

Några av de viktigaste aktiviteterna som vi kommer att rapportera om:

  • Inventera befintligt innehåll.
  • Anpassa design (wordpress-tema).
  • Skruva upp tekniken (wordpress network/multi site).
  • Planera drift, förvaltning och support.
  • Utbildning i form av två halvdagar.
  • Föreningarna flyttar själva sitt befintliga innehåll.
  • Omkoppling till nya sajterna.
  • Uppföljning av projektet och planering av fortsatt arbete.

Dokumentationen kommer inte att bli en helt komplett instruktionsbok men med lite grundkunskap om webbpublicering så ska det räcka. Vi kommer att hänvisa till bra källor på nätet och en och annan bok.

Det här och kommande inlägg licensieras enligt Creative Common Attribution Share Alike (CC BY-SA 3.0).

Det betyder förenklat att du får: kopiera, ändra i och distribuera dokumentationen. Du får använda dokumentationen för kommersiella ändamål. Du måste alltid ange Friskis&Svettis och Lumano som upphovsmän och/eller licensgivare. Om du ändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket får du endast distribuera resultatet under samma licens eller en liknande licens som denna. För detaljer hänvisas till: Det här och kommande inlägg licensieras enligt Creative Common Attribution Share Alike (CC BY-SA 3.0).

Om du har frågor eller vill komma med tips, skriv gärna en kommentar.

Undersökning om föreningar på webben

2535 svenska föreningars närvaro på webben

Vi gjorde en undersökning om föreningars webbplatser som har besvarats av föreningarna själva, ofta av den person som sköter om webbplatsen, om det finns någon.

Av de 2535 svaren har 82% av föreningarna någon webbplats, hemsida eller blogg. I drygt hälften av fallen är det bara en person som jobbar med webben.

När vi frågar hur nöjd man är med webbplatsen så är man något mer nöjd (37%) än missnöjd (28%). Detta är ägarens attityd, inte besökarens intryck.

Ofta är man missnöjd med att det är krångligt och att verktygsstödet är dåligt.

Många föreningar samarbetar på något sätt kring webben, till exempel inom rikstäckande förbund. Det vanligaste är Riksidrottsförbundets IdrottOnline. Samarbeten som är påtvingade är föga förvånande ofta ifrågasatta. En del föreningar är medlem i flera förbund och får motstridiga direktiv. Lokala frivilliga samarbeten beskrivs genomgående positivt.

En central fråga handlar om att locka deltagare till sina evenemang, matcher, utställningar, möten. 76% använder sin webbplats för det, 60% gör mejlutskick och 51% får publicitet i lokal tidning eller blad (reklam, kalendarium eller redaktionellt). Mejlutskicken görs oftast med manuella metoder av samma person. Man är ofta bekymrade över att man inte når äldre medlemmar/intressenter.

De viktigaste funktionerna på en webbplats är: kalendarium (73%), publiceringsverktyg (65%) och mejllista (63%). Det finns en stor spännvidd på hur nöjd man är med dagens verktygsstöd men i fritextkommentarerna är man ofta negativ till hur verktygen fungerar.

Egentligen bör vi prata om föreningars ”närvaro på nätet” snarare än föreningens hemsida/webbplats. Det syns i svaren att de mer aktiva föreningarna kompletterar olika tjänster på nätet: webbplats, facebooksida, blogg, fotoalbum och kanske någon administrativ tjänst från ett förbund.

Undersökningen gjorde ursprungligen för att undersöka en affärsidé om att erbjuda webbhotell och ett paket av befintliga och beprövade verktyg till föreningar till ett lågt pris. Undersökningen styrker behoven men initiativet var inte affärsmässigt intressant och lades ned.

Den här rapporten är främst en återkoppling till de föreningar som deltog i undersökningen och ett startskott för foreningswebben.se, ett ideellt utbyte för att göra det lättare att sköta om föreningswebbplatser.

Det här är den första av flera artiklar om föreningars webbplatser som baserar sig på enkätundersökningen som gjordes 2010. Andra artikeln handlar om  föreningarna som ingår i undersökningen.

Innehållsförteckning: